Utsatt til 2021

Ny dato: 16. — 19. september 2021

Pressemelding

Utstillingsplassen Messer as avlyser Caravanmessen 2020, og setter fokus mot 2021.

-Det føles svært trist å måtte ta denne tunge beslutningen, men når uforutsigbarheten er så stor pr dato må vi det. Norges Caravanbransjeforbund varslet 4. juni 2020 at de sier nei til å være medarrangør av Caravanmessen 2020. Dette kommer i tillegg til stor usikkerhet fra myndighetene mht Covid-19 om, og i så fall hvordan, store arrangementer kan gjennomføres for høsten i år, sier daglig leder i Utstillingsplassen Messer as Konrad Sel.

Caravanmessen har vært arrangert hvert år siden 1996, og kommer tilbake 16. – 19. september 2021.


English:

Press release

Utstillingsplassen Messer as cancels the Caravanmessen 2020, and set focus on 2021.

-It feels very sad to make this heavy decision, but when the unpredictability is so high of today we have no choice. The Norwegian Caravan Industry Association announced on June 4, 2020 that they say no to co-host the Caravanmessen 2020. This comes in addition to great uncertainty from the authorities regarding Covid-19 about how big events can be arranged for this fall, says general manager Utstillingsplassen Messer as Konrad Sel.

Caravanmessen has been organized every year since 1996, and will be back September 16 – 19 September 2021.

Søk etter forhandlere i ditt nærområde

Finn din nærmeste autoriserte forhandler

    For å kunne vise deg forhandlere i nærheten av der du er, er vi avhengige av å få vite din lokasjon. Du vil selv kunne trekke tilbake denne tillatelsen senere om du skulle ønske det.

    Avvis

    Du har tidligere valgt å blokkere muligheten vår til å få vite din lokasjon. Da du kan ha gjort dette ved en feiltakelse, ønsker vi å tilby deg instruksjoner for hvordan du kan gjøre om på dette valget. For mer informasjon, følg lenken for din nettleser:

    Om du derimot ønsker å blokkere oss fra å innhente din informasjon, lover vi å ikke mase igjen!