Et idyllisk illustrasjonsbilde hvor en bobil kjører på en vei ved sjøen, med fjell og solnedgang i bakgrunnen
Beregningen av engangsavgiften og utslippsverdier på 2020-modellene vil skje etter dagens testmetode (NEDC). Det har regjeringen besluttet som dermed utsetter overgangen til ny målemetode til 2021.

Ingen avgiftsendring for bobiler i 2020

Den norske caravanbransjen er svært tilfreds med at myndighetene har besluttet å utsette omleggingen i engangsavgiften for nye bobiler. Det betyr at beregning ut fra WLTP utsettes, og at engangsavgiften for 2020-modellene vil ligge på 2019-nivå.

– For caravanbransjen og våre kunder er det en veldig gledelig nyhet at engangsavgiften på nye bobiler blir omtrent uendret i 2020. Bransjen har lenge fryktet at avgiftsomleggingen ville først til flere hundre prosent prisøkning på kjøretøyene, sier generalsekretær i Norges Caravanbransjeforbund, Geir Holm. 

Bransjen har gruet seg

En hel bransje har lenge gruet seg til omleggingen til den nye WLTP-avgiftsberegningen, med CO2 som den avgjørende komponenten. Bransjen fryktet at et slikt beregningsgrunnlag ville føre til dramatiske prishopp i engangsavgiften på nye bobiler og omtrent gitt full stopp i salget.

– Full stopp vil i verste fall bety nedleggelse av mange arbeidsplasser i en sårbar bransje, mener Geir Holm. 

Omleggingen skjer altså ikke i 2020. Det er besluttet at NEDC-verdiene skal legges til grunn for utregningen av engangsavgiften ut 2020. Det betyr i praksis at WLTP-verdier som beregningsgrunnlag for CO2-avgiften er utsatt til 2021

Nødvendig avklaring

– Engangsavgiften vil nok øke noe opp i 2020, men hvor mye er ikke lett å si akkurat nå fordi statsbudsjettet ikke er vedtatt, sier Holm. Caravanbransjeforbundet har arbeidet lenge med avgiftssaken, med hyppig møtevirksomhet for å få en nødvendig avklaring. 

Rent praktisk betyr avgjørelsen at det på alle bobiler (uansett vektklasse) til og med årsmodell 2019 som står på lager i Norge, så skal CO2-verdiene som står på COC-dokumentene benyttes (NEDC-verdier). Der det ikke er oppgitt CO2-verdier skal avgiften beregnes ut fra slagvolum. På 2020-modeller importert etter 1. september skal engangsavgiften beregnes ut fra slagvolum. 

– Statsbudsjettet er ennå ikke blitt vedtatt, så beregningsmodellen kan eventuelt bli endret. Men signalene vi har fått er at bilavgiftene skal være provenynøytrale, sier Holm. 

Vil rammes hardt

Den norske caravanbransjen og kundene ville blitt rammet veldig hardt dersom WLTP-standarden ble innført på samme måte som på personbiler. Målinger viser at det er blant bobiler forskjellen mellom NEDC- og WLTP-måling er størst. De to målemetodene er så ulike, at det ville medført enorme konsekvenser for caravanbransjen, ettersom Norge er det eneste landet med slik avgift.

- Norges Caravanbransjeforbund har forståelse for at også bobiler må ta miljøansvar å betale CO2-avgift, men overgangen fra NEDC til WLTP innebærer ikke økninger i bobilenes utslipp. Vi trenger en avgiftsberegning som er rettferdig og ikke tar livet av en hel bransje, avslutter generalsekretær Geir Holm.

Fakta om bobiler og bobileiere

· Pr. 31.12.2018 var det registrert 49 667 bobiler i Norge

· I 2018 ble det registrert 4 166 nye bobiler (førstegangsregistrerte)

· Første halvår 2019 var det registrert 2 064 nye bobiler (førstegangsregistrerte) mot 2 4742018

· En bobil kjører i snitt 5 800 km i året (SSB 2017)

· Bobilen brukes i snitt 6 mnd. i året (april-oktober) (Kantar 2017)

· Den norske bobilisten har en snittalder på 60+ (Kantar 2017)

· 4 av 10 bobilister er pensjonister

· Bobilen er et ferie- og fritidskonsept på lik linje med hytta på fjellet, ved sjøen eller en motorbåt/​seilbåt

Fakta om Norges Caravanbransjeforbund (NCB):

· Har pr. i dag 147 medlemmer (bedrifter).

· 104 av disse er caravanforhandlere.

· 43 medlemmer er leverandører, importører, produsenter, agenter og grossister.

· I 2018 omsatte bransjeforbundets medlemmer for rundt 9.5 milliarder NOK.

Kontakt for mer info:

Generalsekretær Geir Holm 92 89 82 58 eller post@​caravanbransjen.​no

Søk etter forhandlere i ditt nærområde

Finn din nærmeste autoriserte forhandler

    For å kunne vise deg forhandlere i nærheten av der du er, er vi avhengige av å få vite din lokasjon. Du vil selv kunne trekke tilbake denne tillatelsen senere om du skulle ønske det.

    Avvis

    Du har tidligere valgt å blokkere muligheten vår til å få vite din lokasjon. Da du kan ha gjort dette ved en feiltakelse, ønsker vi å tilby deg instruksjoner for hvordan du kan gjøre om på dette valget. For mer informasjon, følg lenken for din nettleser:

    Om du derimot ønsker å blokkere oss fra å innhente din informasjon, lover vi å ikke mase igjen!